Каре 5/30 ст. - Черна препечатка 1884 г.

Единственият световно признат български куриоз от класическия период известен в каре (кликнете върху експоната за по-голямо увеличение) 

 

 3/10 ст. Типографна препечатка  Каре 10 сантима 25 ст. "Голям лъв" -  "двадесегь" вместо "двадесеть" 15/25 ст. Литографна препечатка -  "двадесегь" вместо "двадесеть"